Homepage

Adminstratief Beheer

Van Roemburg VvE-Beheer verzorgt alle administratie werkzaamheden van de Vereniging van Eigenaars zoals o.a. :

 • Het voeren van de ledenadministratie;
 • Het verzorgen van de afwikkeling van de overdrachten;
 • Het opzetten en beheren van een online website voor uw VvE.

Financieel Beheer

Van Roemburg VvE-Beheer verzorgt de alle financiële werkzaamheden voor de Vereniging van Eigenaars zoals o.a.:

 • Het opstellen van de jaarrekening;
 • Het opstellen van de jaarlijkse begroting;
 • Het beheren van de achterstanden;
 • Het beheren van de bankrekeningen;
 • Het verzorgen van de betalingen van de VvE.

Technisch Beheer

Het technisch beheer van een VVE bestaat uit diverse onderdelen zoals klein/periodiek onderhoud en renovatie zoals o.a.:

 • Het laten uitvoeren van (klein) onderhoud en reparaties;
 • Het afhandelen van storingsmeldingen (24/7);
 • Het jaarlijks inspecteren van het complex;
 • Het actualiseren van het meerjarenonderhoudsplan.

Bestuurlijk Beheer

Van Roemburg VvE-Beheer kan besturen ondersteunen bij het uitoefenen van de meest voorkomende zaken zoals o.a.:

 

 • Ondersteuning bij  de voorbereiding van vergaderingen:
 • Het bespreken van het meerjarenonderhoudsplan met het bestuur;
 • Advisering bij afsluiten van contracten;
 • Advisering energie besparende maatregelen.(zie hier)
Stel vraag

Stel ons een vraag

vve-belangnwwivastgoedcert ivalidatie