VvE Diensten

Van Roemburg VvE-Beheer levert de volgende op maat gemaakte diensten.

Adminstratief Beheer

Van Roemburg VvE-Beheer verzorgt de gehele administratie van de Vereniging van Eigenaars. De werkzaamheden bestaan uit:

 • Bankrekeningen beheren en openen
 • Eindafrekening en mutatiebeheer
 • Welkomspakketten verzorgen
 • Vergaderstukken (digitaal) versturen
 • Notulen (digitaal) versturen
 • Notulen verwerken
 • Stukken (digitaal) archiveren

Financieel Beheer

Van Roemburg VvE-Beheer verzorgt de alle financiële werkzaamheden voor de Vereniging van Eigenaars. De werkzaamheden bestaan uit:

 • Incasseren maandelijkse bijdrage
 • bewaken van achterstanden
 • Correspondentie nav financiele en administratieve zaken
 • Facturen betalen
 • Afromen rekeningen
 • Opstellen Jaarwerk
 • Jaarwerk voorleggen aan kascommissie
 • Opstellen (concept)begroting

Technisch Beheer

Het technisch beheer van een VVE bestaat uit diverse onderdelen, zoals het dagelijks / klein onderhoud, periodiek onderhoud (zoals schilderen) en groot onderhoud en renovatie. Ook de (schade-)afhandeling van verzekeringen behoort tot het technisch beheer van de vereniging van eigenaren. De werkzaamheden bestaan uit:

 • Afsluiten van contracten
 • Controle uitvoering werkzaamheden contracten
 • Informatie verstrekking aangaande financiën
 • Opstellen meerjaren onderhoudsplanningen
 • Jaarlijkse complex inventarisatie
 • Bijwerken meerjaren onderhoudsplanning
 • Offertes aanvragen tbv MJOP
 • Begeleiden offertes opstellen
 • Adviseren bij aanbesteden groot onderhoud
 • (eind)controle van Onderhoud
 • Begeleiden uitbesteden groot onderhoud
 • Adviseren van de vergadering tav de MJOP
 • Uitzetten van het groot onderhoud
 • Herwaarderings taxatie
 • Uitzetten van dagelijks onderhoud
 • Afsluiten van verzekeringen
 • Administratieve en financiële afwikkeling van schade aan het gebouw en/of de gemeenschappelijke ruimte
 • Begeleiding van de financiering van de VVE voor projecten

Bestuurlijk Beheer

Van Roemburg VvE-Beheer kan besturen ondersteunen bij het uitoefenen van onderstaande zaken:

 • Voorzitten van de vergadering
 • Notuleren van de vergadering
 • Adviseren van het bestuur
 • Opstellen van het huishoudelijk reglement van de VVE
 • Juridische advisering
 • Conflictbemiddeling
 • `Wekken` slapende VvE’s

Eigenaren Beheer

Een uniek concept van Van Roemburg VvE-Beheer is dat men ook technische ondersteuning kan afnemen niet aan de VvE gerelateerd. Dit houdt het in het uitzetten van dagelijks onderhoud t.b.v. een eigenaar in de woning. Hiervoor zijn verschillende pakketten samen te stellen.

 • Basis pakket
 • Op maat gemaakt pakket